Co, jeśli nie uda mi się zachować abstynencji od nikotyny w trakcie terapii cytyzyną?

Terapia cytyzyną jest najskuteczniejsza w przypadku zachowania całkowitej abstynencji od nikotyny. Częścią przygotowania do terapii cytyzyną jest więc ograniczanie ilości wypalanych papierosów. Przyjmowanie leku zaczyna się maksymalnie 5 dni przed całkowitym zaprzestaniem palenia.

W przypadku przerwania abstynencji nie trzeba się jednak zrażać. Nawrót palenia podczas przyjmowania cytyzyny należy traktować podobnie jak w przypadku stosowania innych terapii. Najważniejsze jest zatem szybkie ponowne podjęcie abstynencji i utrzymanie planu terapeutycznego.

Nie ma twardych dowodów klinicznych na szkodliwe interakcje między cytyzyną i nikotyną, jednak teoretycznie przyjmowanie cytyzyny może potęgować niektóre efekty działania nikotyny[1]. O ile więc przerwanie abstynencji nie jest wskazaniem do zakończenia terapii cytyzyną, należy jednak szybko ponownie odstawić papierosy.

[1] http://www.if-pan.krakow.pl/pjp/pdf/2006/6_777.pdf. Data dostępu 13.08.19.