Co, jeśli nie uda mi się zachować abstynencji w trakcie terapii nikotyną?

Przerwanie abstynencji nikotynowej zdarza się bardzo często. Tylko mały odsetek palaczy jest w stanie skutecznie odstawić nikotynę za pierwszym razem. Przerwanie abstynencji nie powinno jednak prowadzić do zaniechania terapii. Wyciągnięcie wniosków z własnego potknięcia może być bardzo cennym doświadczeniem, zwiększającym prawdopodobieństwo powodzenia przy kolejnej próbie.

Przerwanie abstynencji podczas nikotynowej terapii zastępczej zazwyczaj oznacza, że ustalono błędną wyjściową dawkę nikotyny lub zbyt szybkie tempo jej zmniejszania. Prowadzi to do powstania głodu nikotynowego i chęci sięgnięcia po papierosa. Jest więc istotną informacją, która umożliwia skalibrowanie dawki i ustalenie lepszego planu rzucania nałogu.

Przerwanie abstynencji powinno być zatem traktowane jako ważna lekcja, a podjęcie kolejnej próby rzucenia palenia powinno nastąpić jak najszybciej.