Jaka jest skuteczność poszczególnych farmakologicznych metod terapii nikotynizmu?

Badania naukowe pokazują wyraźnie, że stosowanie farmakoterapii zwiększa prawdopodobieństwo trwałego rzucenia palenia. Skuteczność poszczególnych substancji jest jednak różna.

E.Y. Ucar z zespołem[1] porównali działanie warenikliny, bupropionu i nikotynowej terapii zastępczej. W badaniu wzięły udział 422 osoby podzielone na trzy grupy stosujące poszczególne formy terapii. Skuteczność każdej z nich określono na podstawie odsetka osób utrzymujących abstynencję po roku od rozpoczęcia leczenia.

 

Badania wykazały, że najmniej skuteczny z tej grupy leków był bupropion (23%), na drugim miejscu plasowała się wareniklina (32,5%), a najskuteczniejsza była nikotynowa terapia zastępcza (52,8% badanych utrzymujących abstynencję po roku).

Jeśli chodzi o skuteczność cytyzyny, brakuje badań bezpośrednio porównujących ją z innymi substancjami. Na podstawie porównania różnych prób klinicznych stwierdzono jednak, że jest skuteczniejszą formą terapii od warenikliny[2].

[1]  E. Y Ucar i in. Effectiveness of pharmacologic therapies on smoking cessation success: three years results of a smoking cessation clinic. Multidisciplinary Respiratory Medicinevolume 9, Article number: 9 (2014). https://mrmjournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/2049-6958-9-9, Data dostępu 13.08.19.

[2]  J. Leaviss i in. What is the clinical effectiveness and cost-effectiveness of cytisine compared with varenicline for smoking cessation? A systematic review and economic evaluation. School of Health and Related Research (ScHARR), University of Sheffield, Sheffield, UK. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24831822. Data dostępu 13.08.19.