Jakie leki są pomocne w rzuceniu palenia?

W farmakologicznym leczeniu uzależnienia od nikotyny przyjmuje się dwie podstawowe strategie. Pierwsza z nich polega na suplementacji czystą nikotyną w celu łagodzenia objawów abstynencyjnych i stopniowego zmniejszania ekspozycji na nikotynę aż do całkowitego odstawienia. Druga strategia polega na blokowaniu receptorów nikotynowych w mózgu.

Pierwsza grupa terapii to tzw. nikotynowe terapie zastępcze (NTZ). Umożliwiają one utrzymanie pewnego poziomu nikotyny w organizmie bez konieczności sięgania po papierosa. Stopniowe zmniejszanie dawki nikotyny prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania organizmu na tę substancję, a eliminacja objawów odstawiennych pozwala pacjentowi skupić się na działaniach związanych ze zmianą nawyków. Nikotyna w terapiach NTZ podawana jest w różnej formie: plastrów, gum, pastylek czy inhalatorów.

Druga grupa terapii farmakologicznych opiera się m.in. na oddziaływaniu leków na te same receptory, na które działa nikotyna. Najpopularniejsze środki stosowane w tym celu to cytyzyna, wareniklina, bupropion i klonidyna. Oddziaływanie na receptory nikotynowe lub inne elementy fizjologicznej zależności od nikotyny pozwala na zmniejszenie objawów abstynencyjnych i ograniczenie zapotrzebowania organizmu na nikotynę.

Trzeba jednak pamiętać, że farmakoterapia nikotynizmu uznawana jest jedynie za wspomagającą formę terapii. Eliminacja uzależnienia fizycznego nie daje gwarancji zaprzestania palenia. Specjaliści są zgodni, że równie ważna jest walka z uzależnieniem psychicznym.