Od 2010 roku obowiązuje zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych. Sprawdź, co należy rozumieć pod pojęciem miejsc publicznych i w jakich sytuacjach możemy otrzymać mandat za palenie papierosów. Wyjaśniamy też, czy można palić na balkonie lub klatce schodowej oraz czy palenie papierosów w pracy jest legalne.

Zakaz palenia w miejscach publicznych obowiązuje od 15 listopada 2010 roku, czyli od momentu wejścia w życie ustawy antynikotynowej. W myśl wprowadzonych przepisów zakazane jest:

 • palenie w placówkach medycznych, a także tam, gdzie udziela się świadczeń zdrowotnych,
 • palenie w miejscach przeznaczonych do zabawy dzieci,
 • palenie na przystankach,
 • palenie w szkołach, na uczelniach i w obiektach kultury,
 • palenie w restauracjach i lokalach rozrywkowych,
 • palenie w obiektach sportowych,
 • palenie w środkach komunikacji publicznej, a także w obiektach służących do obsługi podróżnych (zakazane jest więc palenie w pociągu),
 • palenie w miejscu pracy.

Jak widać, powyższy zakaz dotyczy wszystkich miejsc życia publicznego, w których może gromadzić się w jednym czasie więcej osób. Ma to zapobiec biernemu wdychaniu dymu papierosowego przez inne osoby. Palenie papierosów w miejscu pracy czy w szpitalu albo placówce oświatowej jest podyktowane troską o zdrowie osób przebywających w otoczeniu palacza, ma również ograniczyć okazje do palenia papierosów i tym samym utrudnić sięganie po tytoń. Ma to się przełożyć na mniejsze zainteresowanie paleniem papierosów.

Zakaz palenia papierosów elektronicznych

Ustawodawca palenie e-papierosów traktuje tak samo jak palenie tradycyjnych papierosów. Dlatego zakaz palenia papierosów elektronicznych obowiązuje dokładnie w tych samych miejscach, co w przypadku innych wyrobów tytoniowych. Kwestia palenia papierosów elektronicznych została uregulowana za pomocą nowelizacji ustawy antynikotynowej.

Nie możemy więc sięgać po papierosy elektroniczne w pracy, w tramwaju czy w obiektach sportowych.

Inne miejsca zakazane – strefy wolne od dymu tytoniowego

Powyższy katalog nie jest zamknięty, istnieje bowiem możliwość wprowadzenia stref zakazanych przez radę gminy. Mowa o tym w ustawie antynikotynowej, która stanowi, że: Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.

Palenie na balkonie lub klatce schodowej – czy jest dozwolone?

Widzisz, że sąsiad pali na balkonie, a może sam masz ochotę sięgnąć po papierosa w tej części Twojego mieszkania? Denerwujesz się, gdy ktoś pali na klatce schodowej w Twoim bloku? Okazuje się, że nie istnieją żadne regulacje prawne wskazujące na to, że palenie na klatce schodowej albo na balkonie jest zakazane. Ustawodawca zabrania jedynie palenia „w pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego”. Takie miejsce musi być dostępne do użytku dla każdego. Dlatego jeżeli osoby postronne nie mogą wejść do Twojego bloku, nie jest on uznawany za miejsce publiczne.

Obecnie nie obowiązuje zakaz palenia na balkonach – ustawa jest jednak w planach niektórych polityków.

Mandat za palenie w miejscu publicznym

Mandat za palenie papierosów w miejscach zakazanych może wynieść do 500 złotych. Co istotne, karę może otrzymać również podmiot, w którego budynku obowiązuje zakaz palenia papierosów, a nie zostało to w odpowiedni sposób oznaczone – na przykład poprzez znak o zakazie palenia. Stanowi o tym artykuł 13. Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Palenie w samochodzie

Niektórych z nas nurtuje pytanie, czy można palić w samochodzie. Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Ustawa antynikotynowa nie wymienia samochodu osobowego jako miejsca, w którym palenie jest zakazane. Zgodnie z ustawą zabronione jest palenie w środkach komunikacji publicznej, a więc w takich pojazdach, które służą do przewozu innych osób. Zasady palenia papierosów w samochodzie zostały doprecyzowane w Prawie o ruchu drogowym. W myśl art. 63. pkt 5. zakaz palenia dotyczy kierującego pojazdem silnikowym, który przewozi osobę.

Zakaz ten nie dotyczy:

 • kierującego samochodem ciężarowym, który przewozi osobę w kabinie kierowcy,
 • kierującego samochodem osobowym, z wyjątkiem taksówki.

Palić w samochodzie osobowym można, chyba że jest to taksówka. Nie możemy palić natomiast w samochodzie służbowym, bo tego typu pojazd uznawany jest za miejsce pracy.

Gdzie można palić?

Właściciel lub zarządca budynku, który objęty jest zakazem palenia, może wyznaczyć miejsce, w którym będzie można palić. Palarnie można tworzyć w hotelach, domach pomocy społecznej, zakładach pracy, na terenie uczelni, w restauracjach i obiektach rozrywkowych, w miejscach, gdzie jest prowadzona obsługa podróżnych, a także w całodobowych oddziałach psychiatrycznych (chyba że te dysponują warunkami wzmocnionego zabezpieczenia). Można palić również w ogródkach letnich, jeżeli właściciel takiego ogródka tego nie zakazał.

Wiele osób zastanawia się, czy można palić na ulicy. Okazuje się, że tak, o ile nie widnieje tam znak zakazu palenia papierosów.

Bibliografia:

 • USTAWA z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100810529/T/D20100529L.pdf
 • USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970980602/U/D19970602Lj.pdf
 • Olgierd Rudak, Od dziś papierosy elektroniczne z nowymi obostrzeniami (nowelizacja ustawy anty-nikotynowej), https://czasopismo.legeartis.org/2016/09/papierosy-elektroniczne-nowelizacja-ustawy-antynikotynowej/ (dostęp: 8.09.2016).