Jak wynika z danych, z roku na rok wzrasta odsetek Polek i Polaków, którzy deklarują, że nigdy nie sięgnęli po papierosy. W 2017 wynosił ponad 60 procent, co niewątpliwie stanowi bardzo dobrą wiadomość. Do regularnego palenia papierosów przyznaje się zaś około 24 proc. Polaków, co wynika z raportu Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Palenie tytoniu wśród dorosłych w Polsce

Jak przedstawia się problem palenia tytoniu w Polsce? Na przestrzeni lat zauważalna jest tendencja spadkowa – z roku na rok spada ilość aktywnych palaczy. Średnia osób palących tytoń wynosi około 24 proc. W nałóg nikotynizmu wpadają znacznie częściej mężczyźni niż kobiety – różnica wynosi niemal 10 proc.

Statystyki pokazują, że największa ilość osób, które sięgają po papierosy, przypada na grupę wiekową w przedziale 40–49 lat. Dotyczy to ok. 40 proc. mężczyzn i ok. 22 proc. kobiet. Nałogowych palaczy jest również wiele w grupie wiekowej 50–59 lat, jednakże są zauważalne wyraźne dysproporcje pomiędzy mężczyznami (ok. 36 proc.) a kobietami (21 proc.). Płeć piękna sięga po papierosy najchętniej w wieku 30–39 lat. Wskaźnik wynosi aż 31 proc.! Jednocześnie tylko w tej grupie wiekowej kobiety prześcigają mężczyzn niemal o 4 proc.

Palenie tytoniu wśród dzieci i młodzieży w Polsce

Jeśli chodzi o wskaźniki palenia tytoniu u dzieci i młodzieży w Polsce, są one znacznie niższe niż w przypadku osób dorosłych. Do uzależnienia od nikotyny przyznaje się ok. 9 proc. płci męskiej w wieku od 15 do 19 lat. Jeśli chodzi o dziewczęta, mniej niż co setna z nich deklaruje aktywne palenie tytoniu. Na przestrzeni lat odnotowuje się słabnącą popularność palenia papierosów wśród młodzieży i dzieci w Polsce.

Warto zaznaczyć, że na uzależnienie od nikotyny są bardziej podatni młodzi ludzie mający skłonność do depresji oraz agresji. W większości przypadków są to osoby, których rodzice palili tytoń w przeszłości bądź są wieloletnimi palaczami. Sprawy nie ułatwia również powszechna dostępność wyrobów tytoniowych w Polsce.

Palenie tytoniu w Europie

Jak wynika z danych Eurobarometru opublikowanych w 2015 roku, przeciętny Europejczyk wypala około 14,2 papierosa w ciągu jednego dnia. Średnia wieku, w którym pierwszy raz sięga po tę używkę, wynosi 17 lat. Szacuje się, że w całej Unii Europejskiej regularnie pali tytoń około 30 proc. społeczeństwa. Najniższym wskaźnikiem palaczy szczyci się Szwecja (ok. 11 proc.) i Finlandia (ok. 19 proc.), zaś najwyższym – Grecja (38 proc.). Tuż za nią plasuje się Bułgaria – 35 proc.

Jak wyglądają statystyki związane z paleniem tytoniu w Europie? Cóż, męska część polskiego społeczeństwa znajduje się na niechlubnym 3. miejscu w rankingu nałogowych palaczy (41 proc.). Jeśli chodzi o dwa pierwsze miejsca, wyprzedzają nas jedynie Grecy i Hiszpanie. Odsetek osób nałogowo palących wynosi 49 proc. w kraju bałkańskim oraz 45 proc. w kraju usytuowanym na Półwyspie Iberyjskim.

Do uzależnienia od nikotyny przyznaje się około 22 proc. Polek. Sprawia to, że zajmują one 4. od końca miejsce w europejskim rankingu. Na tym samym miejscu co Polki uplasowały się ex aequo Belgijki oraz Francuzki. Najwyższy wskaźnik palaczek w Europie występuje w krajach takich jak: Grecja, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra i Macedonia. Do uzależnienia przyznaje się około 25–28 proc. kobiet.

W którym kraju europejskim pali się najwięcej papierosów dziennie?

Jednym z państw, w którym (według Eurobarometru) pali się najwięcej papierosów dziennie, jest Austria. Według przeprowadzonych badań Austriacy wypalają aż 19,8 sztuk w ciągu jednego dnia. Nie pozostają im dłużni mieszkańcy Cypru czy Grecji, którzy sięgają średnio po 19,5 papierosów dziennie. Co dziesiąty Europejczyk pali powyżej 21 papierosów na dzień.

Najniższy europejski wskaźnik ilości wypalanych papierosów dziennie wynosi 9,9. Może się nim „poszczycić” Szwecja. Jeśli chodzi o polskich palaczy, w ciągu jednego dnia sięgają oni po około 15,6 sztuk papierosów. Nie jest to z pewnością zadowalający wynik.

Palenie tytoniu zabija średnio 700 000 osób rocznie w samej Unii Europejskiej. Stanowi to jednocześnie jedyną przyczynę zgonów, której można by było uniknąć, gdyby Europejczycy zdecydowali się na porzucenie nałogu.

Palenie tytoniu na świecie

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że z problemem uzależnienia od tytoniu zmaga się około 1,3 mld ludzi na świecie. Stanowi to niemal 1/4 populacji. Organizacja sugeruje, że już w 2020 roku palenie papierosów będzie jednym z największych problemów zdrowotnych na całym globie.

WHO podkreśla, jak wielką część wszystkich odpadów na świecie stanowią papierosy. Produkty te zawierają około 4 tysięcy różnorodnych składników chemicznych, które skażają środowisko naturalne. Wśród nich znajdują się również silnie rakotwórcze związki, np.: hydrazyna, nitrozoaminy, katechol, fenol czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA).

Największy odsetek palaczy odnotowuje się w krajach azjatyckich: Chinach, Indonezji i w Indiach. W tych państwach do palenia tytoniu przyznaje się około 400 mln mężczyzn. Jeśli zaś chodzi o kraje, w których papierosy pali najwięcej kobiet, są to: Stany Zjednoczone i znów – Indie oraz Chiny. W wymienionych państwach mieszka około 13 do nawet 17 mln palaczek. W Chinach zgony wywołane regularnym paleniem papierosów sięgają niemal 1,8 mln ludzi.

Jednakże, jak wspomniano, trend palenia tytoniu z roku na rok znacznie spada, średnio o 2–4 proc. Dla przykładu – w Brazylii na przestrzeni ostatnich 29 lat ilość nałogowych palaczy spadła o niemal 60 proc.