Czemu rzucanie palenia jest takie trudne?

Każdego roku w Polsce setki tysięcy osób podejmują próbę zerwania z nałogiem tytoniowym. Ogromnej większości z nich się to nie udaje, a przynajmniej nie za pierwszym razem. Uzależnienie od nikotyny jest tak silne, ponieważ działa w dwojaki sposób – poprzez procesy fizjologiczne i psychologiczne.

Uzależnienie fizyczne polega na organicznej, fizjologicznej zależności. Nikotyna pobudza naturalnie występujące w mózgu receptory, które niejako „przyzwyczajają się” do ciągłego pobudzenia. Wykształca się nowa równowaga biochemiczna, w której nikotyna działa jako substancja stabilizująca pracę mózgu. Bez niej równowaga zostaje zaburzona, receptory nikotynowe nie wysyłają odpowiednio silnych sygnałów i pojawia się wiele negatywnych objawów zwanych syndromem odstawienia. Syndrom odstawienia wiąże się z zaburzeniami nastroju, drażliwością, zaburzeniami koncentracji i uwagi i wieloma innymi efektami psychicznymi, jak i fizycznymi, głównie ze strony układu krążenia i oddechowego.

Drugim elementem nałogu tytoniowego jest uzależnienie psychiczne. Związane jest ono częściowo z fizycznym działaniem nikotyny na tzw. układ nagrody w mózgu, ale w dużej mierze również z wykształceniem nawyków poprzez procesy znane w psychologii jako warunkowanie. W uproszczeniu można powiedzieć, że palacz (nieświadomie i automatycznie) uczy się, że pewne sytuacje, widoki, zapachy i inne bodźce wiążą się z paleniem. Napotkanie takiego bodźca wyzwala więc automatyczną reakcję w postaci sięgnięcia po papierosa. Takim bodźcem dla wielu osób jest zapach kawy o poranku, przekroczenie progu domu czy przerwa w pracy. Palenie staje się więc swojego rodzaju odruchem, który nie podlega świadomej kontroli.

Połączenie dwóch rodzajów uzależnienia – fizycznego i psychicznego – sprawia, że nałóg nikotynowy niezwykle trudno pokonać, szczególnie bez pomocy z zewnątrz. Aby zwiększyć szanse na trwałe wyjście z zależności, należy działać dwutorowo. Z jednej strony należy odzwyczaić organizm od fizycznego działania nikotyny, z drugiej trzeba systematycznie, świadomie i odpowiedzialnie podejść do identyfikowania i eliminowania automatycznych nawyków związanych z paleniem.

Przerwanie abstynencji powinno być zatem traktowane jako ważna lekcja, a podjęcie kolejnej próby rzucenia palenia powinno nastąpić jak najszybciej.

Q&A Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jakie są skutki palenia dla układu hormonalnego?

Palenie papierosów a rozwój chorób autoimmunologicznych

Czy wapowanie jest równie szkodliwe jak palenie tradycyjnych papierosów?

Jakie są efekty palenia papierosów mentolowych dla zdrowia?

Czy cienkie papierosy są mniej szkodliwe dla zdrowia niż grube?

Jakie metody pomagają w radzeniu sobie z bólem głowy spowodowanym odstawieniem nikotyny?

Jakie są sposoby na radzenie sobie z poczuciem zmęczenia spowodowanym odstawieniem nikotyny?

Jakie są skutki palenia dla układu trawiennego?

Czy palenie wpływa na jakość snu?

Czy istnieją skuteczne metody walki z nudnościami spowodowanymi odstawieniem nikotyny?

Jak często powinno się wykonywać badania lekarskie, aby kontrolować skutki palenia?

Czy akupunktura jest w stanie pomóc w zwalczaniu nałogu nikotynowego?

Czy rzucenie papierosów ma wpływ na poprawę samopoczucia psychicznego?

Jak zmniejszyć ryzyko nawrotu nałogu po zaprzestaniu palenia?

Jakie są różnice między paleniem a żuciem tytoniu?

Jakie są różnice między naturalnymi a syntetycznymi źródłami nikotyny?

Czy zmiana diety może pomóc w rzuceniu palenia?

Czy palenie może prowadzić do chorób neurodegeneracyjnych

Czy filtry w papierosach zwiększają ryzyko raka?

Jakie substancje chemiczne znajdują się w dymie tytoniowym?

Jak dym tytoniowy wpływa na osoby w otoczeniu palacza i jakie są skutki biernego palenia?

Jak działa nikotynowa terapia zastępcza?

Czemu rzucanie palenia jest takie trudne?

Gdzie szukać pomocy w rzuceniu palenia?

Jakie zagrożenia wiążą się z paleniem papierosów?

Czemu warto rzucić palenie?

Jakich objawów spodziewać się po odstawieniu papierosów?

Jakie kroki muszę podjąć, by rzucić palenie na stałe?

Jakie leki są pomocne w rzuceniu palenia?

Jak uniknąć tycia po rzuceniu palenia?

Co robić, kiedy poczuję głód nikotynowy?

Jak zmienić nawyki związane z paleniem?

Co zrobić w sytuacjach stresowych, w których zwykle sięgałem po papierosa?

Jak moi bliscy mogą mi pomóc w rzuceniu palenia?

Czy lepiej ograniczać palenie stopniowo, czy zerwać z nałogiem nagle i całkowicie?

Co, jeśli nie uda mi się zachować abstynencji w trakcie terapii nikotyną?

Co, jeśli nie uda mi się zachować abstynencji od nikotyny w trakcie terapii cytyzyną?

Dlaczego w 5. dniu terapii cytyzyną trzeba przestać palić?

Jaka jest skuteczność poszczególnych farmakologicznych metod terapii nikotynizmu?

Palę głównie na imprezach i spotkaniach ze znajomymi. Czy powinienem unikać kontaktów towarzyskich, aby nie wrócić do nałogu?