Dlaczego w 5. dniu terapii cytyzyną trzeba przestać palić?

Skuteczność terapii cytyzyną w dużej mierze zależy od zachowania abstynencji od nikotyny. Rezygnacja z palenia powinna nastąpić najpóźniej w 5. dniu terapii, aby zwiększyć prawdopodobieństwo powodzenia leczenia.

Brakuje klinicznych dowodów na występowanie szkodliwych interakcji między cytyzyną i nikotyną. Jednak ze względu na mechanizm działania obu substancji i powinowactwo do tych samych receptorów w mózgu, cytyzyna może potęgować niektóre efekty działania nikotyny. W związku z tym jednoczesne przyjmowanie obu substancji może być kontrproduktywne i przynosić efekt odwrotny od zamierzonego.