Jak zmienić nawyki związane z paleniem?

Palenie papierosów ma wymiar fizjologiczny i psychologiczny. Ten drugi opiera się na automatycznych reakcjach, które wykonujemy nieświadomie – nawykach. Ich zmiana jest kluczowa dla trwałej abstynencji.

W zmianie nawyków pomoże psychoterapia. Najskuteczniejszą formą zmiany nawyków związanych z paleniem jest terapia poznawczo-behawioralna. Skupia się ona nie tylko na automatycznych zachowaniach, ale także na myślach i przekonaniach dotyczących palenia. W toku terapii stopniowo rozpoznaje się najważniejsze bodźce wyzwalające chęć zapalenia papierosa. Ich rozpoznanie umożliwia unikanie sytuacji uruchamiających odruchy lub zmianę własnej reakcji.

Ponieważ nawyki opierają się o mechanizmy nieświadome, już samo zauważenie, co powoduje, że chcemy zapalić, sprawia, że odzyskujemy kontrolę nad swoim zachowaniem. Wiedząc, że zapach porannej kawy związany jest z nieodpartą chęcią zapalenia, możemy zrezygnować z tego napoju i wyeliminować pokusę lub walczyć z nią siłą własnej woli, stopniowo zmieniając wzorzec zachowania.

Kluczowe jest zatem obserwowanie własnych zachowań, emocji i stanów wewnętrznych, a następnie wykształcenie nowych sposobów reagowania.